Dekho Tara

Anand Devi

Dekho Tara

key E

Key of E

लूका 2:10,11
Listen to Dekho Tara

Make it favourite

Transpose

b/#

Flat/Sharp

Chords
Show/Hide

Zoom

more

INTRO
EE
Bethlehem mein chamka ek tara,
F#mE
woh tara hai yeshu hamara (2)
CHORUS
EE
Dekho Tara, Dekho Tara,
B
Dekho Purab mein Chamka Ek tara,
E
Janma hai Yeshu Hamara,
BE
Ho Dekho Janma hai Yeshu Hamara.
AF#m
Purab mein Dekho Chamka Ek tara,
E
Janma hai Dekho Yeshu Hamara ....X2
EE
Dekho Purab mein, Dekho Purab mein,
EB
Dekho Purab mein, Chamka Ek tara,
E
Janma hai Yeshu Hamara,
E
Dekho Janma hai Yeshu Hamara.
VERSE 1
EAF#m
Woh tara jisme milti hai Shanthi,
E
Woh tara jisme milti changai.,
AF#m
Woh tara deta papaon se mukti,
E
Woh tara jisse milti hai Shakthi....x2
EE
Wohi Tara , Wohi Tara,
EB
Wohi Tara hai Yeshu hamara hai,
E
Sabka woh palanhara,
E
Ho Dekho Sabka woh palanhara,
CHORUS
A
Dekho Tara, Dekho Tara, Purab mein Tara,
EA
Dekho Tara, Dekho Tara, Purab mein Tara,...x2
EE
Dekho Purab mein, Ho Dekho Purab mein,
F#m
Purab mein Chamka Ek tara,
BE
Janma hai Yeshu Hamara,
BE
Ho Dekho Janma hai Yeshu Hamara.
VERSE 2
EAF#m
Milne ko Dekho Gyani hai aaye,
E
Saath woh apne bhet bhi layeh...X4
EE
Sona, Lobaan, Sona, Lobaan ,
EB
Sona, Lobaan Gandhras woh layeh,
E
Yeshu ka darshan woh payeh,
E
Ho Dekho Yeshu ka darshan woh payeh.
CHORUS
A
Dekho Tara, Dekho Tara, Purab mein Tara,
EA
Dekho Tara, Dekho Tara, Purab mein Tara,...x2
EE
Dekho Purab mein, Ho Dekho Purab mein,
F#m
Purab mein Chamka Ek tara,
BE
Janma hai Yeshu Hamara,
BE
Ho Dekho Janma hai Yeshu Hamara.
VERSE 3
EA
Mahima ka Raja, Tejomay Raja,
F#mE
Yeshu Masiha Jag ka hai Raja ...X4
EE
Wohi Raja hai, Wohi Raja hai,
EB
Wohi Raja hai Satya, Marg, Jeevan
E
Unmein hai Anant Jeevan,
E
Ho Dekho Unmein hai Anant Jeevan.
CHORUS
A
Dekho Tara, Dekho Tara, Purab mein Tara,
EA
Dekho Tara, Dekho Tara, Purab mein Tara,...x2
EE
Dekho Purab mein, Ho Dekho Purab mein,
F#m
Purab mein Chamka Ek tara,
BE
Janma hai Yeshu Hamara,
BE
Ho Dekho Janma hai Yeshu Hamara.