Sang Tere

Bridge Music

Sang Tere

key D

Key of D

Listen to Sang Tere

Make it favourite

Transpose

b/#

Flat/Sharp

Chords
Show/Hide

Zoom

more

Intro
BmGD/F#
// // ////
Verse 1
BmGD/F#
Yeh kaisa pyar hai tera
BmGD
Ki aisa tune hai kiya
BmGD/F#
Tera pran de diya
BmGD
Taki jiyu mai sadaa
Intro
BmGD/F#
// // ////
Pre-Chorus
EmGBmA
Shaitaan ko hara diya
EmGBmA
Paapon ko jad se ukhad diya
EmGA
Mujhe gher liya naye geet se
EmGA
Aab main jii utha nayi shakti se
Chorus
DEm
Peeche nhi mudunga
BmA
Haar nhi manunga
BmA
Badhta rahunga
G
Sang tere
Verse 2
BmGD/F#
Meri oor se laade ga
BmGD
Kabhi haath na chodega
BmGD/F#
Daar hata kar bal diya
BmGD
Jeet tune mujhe diya
Pre-Chorus
EmGBmA
Shaitaan ko hara diya
EmGBmA
Paapon ko jad se ukhad diya
EmGA
Mujhe gher liya naye geet se
EmGA
Aab main jii utha nayi shakti se
Chorus
DEm
Peeche nhi mudunga
BmA
Haar nhi manunga
BmA
Badhta rahunga
G
Sang tere
Bridge
DEm
Aab kehna hi kya hai
GA
Khuda mer paksh mein
BmA
Kaun aab mera
G
Virodhi therega
Chorus
DEm
Peeche nhi mudunga
BmA
Haar nhi manunga
BmA
Badhta rahunga
G
Sang tere